REHABILITACJA NEUROLOGICZNA – przeznaczona jest dla Pacjentów z chorobą lub po urazie neurologicznym. Fizjoterapeuta indywidualnie pracuje z Pacjentem, zgodnie  z zaplanowanym programem terapii, która ma na celu, przywrócenie jak największej sprawności. Pomocna w trudnościach z lokomocją, wykonywaniem czynności dnia codziennego, precyzją ruchów, koordynacją i równowagą.

Główne wskazania:

  • udar mózgu;
  • choroba Parkinsona;
  • stwardnienie rozsiane (SM);
  • mózgowe porażenie dziecięce (MPDz);
  • urazy rdzenia kręgowego;
  • uszkodzenie nerwów obwodowych.