Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia;
 3. Zachowania tajemnicy, przez osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności jego stanem zdrowia;
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 6. Poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 10. Opieki duszpasterskiej;
 11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.