Dr n. med. P.Łukasik

  • Position: Kierownik placówki
Dr n. med. Piotr Łukasik jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Po odbyciu podyplomowego stażu podjął studia doktoranckie na macierzystej uczelni. W 2006 roku przedłożył i obronił dysertację pt.: "Ocena odległych wyników leczenia izolowanego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego”, której promotorem był prof. dr hab. n. med. Jerzy Widuchowski. Równolegle ze studiami doktoranckimi doktor Łukasik realizował specjalizację w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, którą otrzymał po pomyślnym złożeniu egzaminu w 2008 roku. Od tego momentu nieustannie doskonali swoje umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i kursach z zakresu urazów narządu ruchu i medycyny sportowej. Obecnie jest związany zawodowo z II Oddziałem Urazowo-Ortopedycznym z Pododdziałem Artroskopii i Chirurgii Kolana – Samodzielnego Publicznego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. P. Łukasik Dr n. med. Piotr Łukasik specjalizuje się w leczeniu schorzeń narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem stawu kolanowego. W swojej codziennej praktyce lekarskiej udziela porad i konsultacji, diagnozuje i leczy pacjentów cierpiących z powodu ostrych urazów stawu kolanowego, przewlekłych schorzeń i zmian zwyrodnieniowych w jego obrębie. Doktor Łukasik przeprowadza zabiegi artroskopowe stawu kolanowego, rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przedniego (ACL) i tylnego (PCL), więzadeł pobocznych i kompleksu tylno-bocznego. Podejmuje się leczenia operacyjnego ubytków chrząstki stawowej z wykorzystaniem komórek macierzystych szpiku kostnego oraz przeszczepu autologicznych chondrocytów, a także zajmuje się leczeniem uszkodzeń łąkotek (szycie i przeszczepy). Wykonuje zabiegi endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Opiekuje się pacjentami po przeprowadzonych zabiegach i udziela konsultacji w zakresie rehabilitacji stawu kolanowego. Doktor Łukasik zajmuje się także leczeniem zachowawczym urazów i schorzeń stawu skokowego oraz przeprowadza zabiegi operacyjne w obrębie stawu skokowego. Wykonuje artroskopie, leczy ubytki chrząstki, uszkodzenia więzadeł czy ścięgien Achillesa.