Dr n. med. M. Starzak

  • Position: Kardiolog
W 2012 roku uzyskałam dyplom lekarza na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Po odbyciu stażu podyplomowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu oraz zdaniu lekarskiego egzaminu końcowego z drugim najwyższym wynikiem w województwie śląskim uzyskałam pełne prawo wykonywania zawodu. W grudniu 2013 r. rozpoczęłam pracę na Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu; od października 2017r pracuje na zmodernizowanym oddziale Kardiologii Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Posiadam certyfiakt w zakresie echokardiografii uzyskany w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w Zamościu oraz akredytacyjne szkolenia echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wykonuje badania dopplerowskie naczyń obwodowych , posiadam certyfikat uzyskany w Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej w Poznaniu. Od 2014r jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Aktywnie uczestniczę w szkoleniach oraz warsztatach dotyczących elektrokardiografii, programowania oraz implantacji kardiostymulatrów.